WELCOME. uma ungumfana othandana nabanye abafana noma intombazane ethandana namanye amantombazane, sixoxele ukuthi nibhebhana kanjani nokuthi uzizwa kanjani uma seniqabulana.
Write Refresh
Msinga: sungaze utshele inqiniso indoda yam ukuthi kwebele ingani ngumfazi nje mina ngcine ngifikile
2015-01-29 11:16:53

Msinga: ababoshwe abandlwenguli baphelele emajele kanti amajele awokwenzani sahlala ney'ngebengu
2015-01-29 11:08:55

Umhlola: yey bangani bam phela sengizwa nami sengilihalela ipipi ngizitholele uboy engizomdunusela asine azibethele nge chocolate box yam nginguMhlola velani phela boben10 nginiphi
2015-01-29 11:05:24

Msinga : sikhathele madoda zinkulumo zenu dala nisethuka
2015-01-29 10:59:09

Msinga: baba ngani wena wathi kimi awufuni maKukhala ifoni awufuni ngiy'ansele phandle. yini wena makukhala ifone uyicishe awuthi kebone abani lokufonelayo
2015-01-29 10:56:33

my opinion: guys I find it rude if u invyt sm1/u get invited...umuntu ethi engakakwazi negama lakho,were u frm usefuna ur pic! I thnk it decency nje to acquitte oursvlz dan we cn xchange pic! it rude nje..
2015-01-29 10:50:09

Umhlola: Sekune fake kaMhlola and ubhalath Mhlola nt uMhlola uzonya ngoba uzoya kwagoqanyawo uma ezobhayiza la kube kuyini imbangela okanye useyoyitshela usathane esihogweni imbangela leyo angsafune nakuyazi NXX lolucezu olwagumuka lwahleka ulwazi lolocezu olwagumuka kwimomozi yomuntu thizeni owalahlekelwa
2015-01-29 10:20:37

ofunayo: ngalahlekelwa umjita engangimudla...wase Mlazi kwa Z ngase Bridgin....ngangehla nginyuke ngomgwaqo uma ngiya kuye number yakhe yayiqala ngo 084
2015-01-29 10:15:35

Umhlola: Muhle u lite in cmplxion ungibuke ngaze ngayongena e Buffalo Bills angangazi ukuth ngthini mangiphenduka usangbhekile futh engabe mfana ucabangani ngam ngob u str8 nakangaka kodwa lukhulu olucabangayo ngabe ngkumisile ngakubingelela ngizwe ukuth kubuhlungu kuph
2015-01-29 10:11:37

sa singles: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-01-29 10:08:24

mlazi @ A: bttm add for sex today 0827677303 hv ur own room
2015-01-29 10:04:09

Umhlola: Sanibonani ngxolise bangan ukuba yindlala ngfika endlini ngasafuni luth namanj ngkhathel nalefon ibifrizile and and othr fone iyi touchsikilini and yanghlul NkandlaBtm iVrs lokuqina no Shame UglyBtm Msinga Young Master ubani engmshiyile
2015-01-29 10:00:28

2@Good : Ay fokof kwabona labo uglybtm bakho besebebang eskhul iscefe lesi so nje kyafana
2015-01-29 09:21:11

library pmb: Who is here to meet
2015-01-29 09:18:55

Ngashintsha: Cha phel aif bengizolokhu ngiphina ukuthi kwakubuhlungu bekuzoshoni langa. Uma ufunda kahle ungajahile ukungi profetha ubuzobona langibhale khona ukuthi kwakubuhlungu. Kanti yicala yini ukuba botm sengaze ngifihle if vele kade ngibotm.
2015-01-29 09:01:46

king shaka: baze babahle abafana bala e spur. ngahlala lana usuku lonke ngiba buka nje.
2015-01-29 08:58:04

Mcijojo: Baphi abafana abama bottoms e jhb ngafa ukuqhanyelwa kade ngagcina izinqa
2015-01-29 08:51:09

Topguy: Any btm guy around Pinetown and Dbn for horny top guy?
2015-01-29 08:48:53

Thekwini: aphi amaBottom apakishile ngafa indlala...
2015-01-29 08:42:46

NkandlaBtm@Ngashintsha: Ngisho kuwena bra ukuthi samnandi isitori sakho.........yazi sengenze ngazizwa ngimdinga lana umuntu engithandana naye bandla,wenaBlackBerry88 hlukana nathi boss asikunaki sinake amadoda ethu or abo oStar bethu
2015-01-29 08:36:38

[1] [2] [3] ..[95]
Messages: 1894
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration