Welcome to Ngabanjwa oqotsheni.
Write Refresh
Krymxit.Com: Find South African HOT Girls Mxit, BBM, Whatsapp Contacts @ http://krymxit.com
2014-07-22 10:33:10

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-21 06:09:39

@Smolo: Musa ukudlala ngathi bazozala kanye kanje kanjani ngoba uthi omunye walala naye omunye esevele amitha.
2014-07-20 03:49:06

Smolo : ngabanjwa kabuhlungu ngilele nodadewabo wentombi yami sibanjwa intombi yami emini kanti idedeliwe emsebenzini ngoba igula kanti ikhulelwe manje nodadewabo ukhulelwe bazozala kanye kanye izingane zami manje abezwani
2014-07-18 03:45:17

Krymxit.Com: Find South African HOT Girls Mxit, BBM, Whatsapp Contacts @ http://krymxit.com
2014-07-17 09:57:58

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-17 03:38:18

Krymxit.Com: Find South African HOT Girls Mxit, BBM, Whatsapp Contacts @ http://krymxit.com
2014-07-15 23:00:23

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-15 10:56:38

Krymxit.Com: Find South African HOT Girls Mxit, BBM, Whatsapp Contacts @ http://krymxit.com
2014-07-15 09:31:04

goku: free full mobile downloads@ http://fastwap.net
2013-08-14 14:57:00

rape: NINA NINGO MAMA BETHU AZITHANDENI NIZIHLONIPHE OKOKUGCINA PHELA AKUSEKHO OKUHLE KININA NGAPHANDLE KWEMISEBENZI ENIYENZILE NODADAWETHU BATHATHA IPHETHINI ABASAFUNA UKWAKHA IMIZI NGELINYE ILANGA PHELA NINA ANISENAMOMOZI ANINANGQUZA SENINAMAGOLO IGOLO AKUYONA INTO YOKUBUKWA OBEN 10 NGYAXOLISA
2013-08-14 14:04:10

rape: ukhona omunye umama ngasekhaya wayeshadile ethandana nabafana abancane ebenzela ama 21 birthday party bamvithiza abafana ngesende wathola ingculazi wazoyfakela umkhwenyana wakhe yashona indoda manje yena uyagula washaywa naystroke abafana abancane abasekho abamqubi noma eya eclinic
2013-08-14 14:02:55

rape: I mean really guyz lezalukazi zenu sezishwabanelwe izisu ziyathikizela nje ngathi itwani izindololwane zimnyama nezandla zishwabele amadolo aqinile kade ayekorobha emzini yabantu amshya amadoda manje wena una20+ usubona intombi kulengwadla aseyazala izingane ezinye zashona kahleni baf2
2013-08-14 12:25:10

rape: ukudlwengulwa kwezalukazi kuqala la umfana omncane ubusy ubhebha umgegedla kagogotshitshi kahleni nani bomama bethu ukusiphoxa uma ingane ongayizala isiphezu kwakho kuthini nje kunembeza wakho nani baf2 uma usubhebha umuntu ongangonyoko kuthini umbuka kanjani nje umama wakho ngabe ubona intombi?
2013-08-14 12:20:39

nsa: MZANSI XXX NSA FUN VISIT http://2love.mobi
2013-08-14 10:10:44

[1] [2] [3] ..[103]
Messages: 1536
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration