Welcome to Ngabanjwa oqotsheni.
Write Refresh
sa singles: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-10-19 12:53:49

Krymeka.Mobi: Find South African Local Girls Whatsapp,Mxit contact nos @ http://krymeka.mobi
2014-10-19 08:42:12

to Mandla: Bhut wami Mina ngicela uhlale phansi nomfazi wakho ukhulume naye engingakusho unayo inkinga beza Mina ngihlalile Mina nomuntu nginenkinga efana naleyo ngangifisa sikhulume ngayo kodwa akanginikanga lelothuba kwabiza ukthi ngiphume kulobo budlelwano yazi lokhu ayikho into esile ongaythola la ubenenhl
2014-10-19 08:05:39

sa singles: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-10-18 12:06:34

@ Mandla: Mfwethu, ungahambi uyalwa zimfibinga ezilibala ama site, ezingashadile eningi lazo ngomfazi wakho! Xoxa month momtu wakho uzwe inkinga anayo nizoba right. ungalilahli ithemba. I'm married n I once had problems nomfazi wami saxoxa saba right but kwakungelula. ngeke ikuyale impohlo ehlala kombhebhe.
2014-10-18 08:00:47

Thulani: Sisi lana aksebenzi igama okwiyilo,uma wachata nam kwenzakalan coz angkaze ngthole umunt uzmisele la ngaphandle kweztaban engazphoxa
2014-10-18 07:50:13

Moo: Ngicela usisi okumalate 20 s to early 30 s sihlangane eworkshop namhlanje ,nanka amakhaza ebhokile
2014-10-18 00:51:00

@ Mandla: Ukuphi bhuti? Sixoxe gv me ur whtsapp
2014-10-17 15:18:51

@2lani: Bhut cha nyaganga bo ngathi ngachat nawe last time kade usazibiza ngoSbuda
2014-10-17 09:03:15

Thulani.: Sisi uma unothando ngzokthanda.ngshiye inumbr bt awkongthinti.0789300953.iztabane zingaythathi ngfuna amalady kphela
2014-10-17 06:44:06

Krymeka.Mobi: Find South African Local Girls Whatsapp,Mxit contact nos @ http://krymeka.mobi
2014-10-17 06:14:12

@2lani: Ngyabonga ngenumber but ngworried ngokut uzongthanda yn uyawtp yn
2014-10-16 12:14:02

Humble dude: Ladies please add me fat ladies senze into zakhona will show u u videos and my dick 2B3567F9
2014-10-16 09:27:11

sa singles: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-10-15 14:41:26

Krymeka.Mobi: Find South African Local Girls Whatsapp,Mxit contact nos @ http://krymeka.mobi
2014-10-15 10:45:29

[1] [2] [3] ..[105]
Messages: 1562
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration