Welcome.
Write Refresh
sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-08-25 03:14:14

iqiniso: mina ngikhalela uyise owadlala ngobuthongo bakhe eqhushalaza akha yena kanti bandla ukube lavedane lazilalela nje ikhehla langabhebha ngalobo busuku labhebha ngakusasa mhlambe kwakuyophuma ingane ehlakaniphile ewusomabhiznisi odumile.
2014-08-24 07:44:41

iqiniso@amanda: musho kanje nawe uyangethusa phela amagolo ayasbhayizisa sometimes ugcina usuvaleke amehlo usugaxela ungaz kuphele nya ngawe
2014-08-24 07:40:14

amanda : @iqiniso , amanga. mf2 ubani nje ongaba neskhathi sokubulala ulopholo we nebethole ewumkhondo ? uma afa kobe wabulawa ububha ngoba wayevele engofile esaphila ! ingakho nje indaba yakhe inganakiwe ubengenaqhaza or sasasa emphakathini ubefana njengenkukhu engena hhoko , ngikhalela unina
2014-08-23 17:03:40

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-08-23 15:59:48

iqiniso: yini ukuth umkhondoza usashona? ngizwa beth wahlangana nenye intombazane yakulesite yath izombhebhisa kanti imakhele uzungu yambulala ihlangene nezimpintshi zayo koba kubi makunjalo ngempela.
2014-08-23 05:22:04

amanda: igama ngisewuye u amanda
2014-08-23 02:51:03

amanda: @Y Vele , cc or bhuti angaz noma uyayazi yini lento okuthiwa ischitho iyo le abakufake yona kumele uthole intelezi ugqume ugabhe kuphume lesidina esikuwo. ngoba nomuntu wakho I'm sure unaso nesakho yabo uma ungase uye emakethe bengakusiza ufakwe esamasimba usuzizwa ungamasimba
2014-08-23 02:49:45

amanda: pmb man uyiphisi lenquza uhleze uyizingela nja kodwa awuyitholi sishimane sechalaha eliphinga amagolo onyoko! uhlulwa yin ukushela msunu kunalodoti ohambe uwunameka kwi chat room ! hambo thola umfazi uganwe slima ngeke wakhe umunwe ngesfebe osithole ngezithupha ! uyisahluleki nje sababa
2014-08-23 02:46:32

y vele: kusuke kwenzenjan kukesisimo esinje, umuntu wam ngyamdinelwa nje mangbina ngyanyanya , akuvum nokuth ngmqabule naye if ezama ngyanqaba, sex ke yona sekphele 2mnths singayenz akuvum nje kim bt if engekho eduze kwam ngyamkhumbula bt if esekhona ngyamdinelwa nje
2014-08-22 23:08:11

.: .
2014-08-21 01:00:20

tashhi: please like my fabebook page guys http://facebook.com/1hotbooty
2014-08-18 16:34:47

nid help: ngicela ningisize ngamacontact details ommeli oIssure idivorse ngokushesha chatworths sesiyangishisa lesicathulo plz bahlobo bami
2014-08-18 08:08:59

thandoh: ay ngyezwa bakwethu tanx ngemibono yenu
2014-08-18 00:48:58

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-08-16 03:32:54

@thando: thando nalo okphendulayo yakdukisa uthi hlala uthule ulinde hiv?? uhlaleleni uma ubona ukuth akasakfuni.okwesbili uwena owaylahla wakipita uthi usazokshadelani esekudle wadela for free. ingakho esganga usedelile uwena. mina ngith suka kyena mybe uma suhambile uzobona ukuth yakdinga
2014-08-16 00:25:55

pmb man: bengsacela kufuniswa umama omdala ohlala yedwa engzomanelisa ngiwuphethe umthondo n ngyafa ukuqhanyelwa ngla pmb plz angdinge mali yakhe ngfuna sthokoze embhedeni angabi neskhwele mase ngnika abanye n uma engenankinga angeza nomngani wakhe plz 4ne m agent 0617142150
2014-08-15 23:41:32

@thembeka s: nang umuntu ongakusiza if uludinga usizo nam ngangifa isilwane singilala kuse ngzithundele nginesichitho esasehlula izinyanga sokuphupha amasimba 0715000948
2014-08-15 14:01:00

Dafu: my number 0848791561 gv me misscall wl fone u back
2014-08-15 11:07:20

Dafu to Vanilla: ngina31 mina cc wami n imali akuyona inkinga
2014-08-15 10:46:34

[1] [2] [3] ..[80]
Messages: 1586
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration