Welcome.
Write Refresh
mzala: onama video ama Twerkers,lets swap.dnt add me mungenawo,watsap me 0749558183
2014-07-22 01:21:42

stressed: thnxs daddy
2014-07-21 06:17:14

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-21 06:10:18

Daddy*: Ngikufisela inhlanhla. Usuku oluhle. Ishayile kimi.
2014-07-21 05:47:59

stresses: ngyamthanda nje everthing ngaye muhle uyazithabda yahlonipha nje ngingafisa kuphila naye d rest of my life
2014-07-21 05:44:02

Daddy* @ Stressed: Every man has that animal in him and if his upbringing has not fed the gentleman in him well, but fed the animal kakhulu, kuphela kwento azobonakala emuhle ngayo. Awungixoxele ukuthi usho ukuthini mawuthi uyamthanda?
2014-07-21 05:29:59

stressed: mfethu mina angaz crc ngyamthanda n naye mayesho uth uyangthanda bt kunormally yin kuth umuntu ahlanyiswe isex kanje ngaye always nje ukhuluma ngesex esayenza dat day
2014-07-21 04:51:46

Daddy* @ Stressed: Uma usunesiqiniseko ngokuthi ufunani kuwe, then usungakhetha ukuthi yinto evumelanayo nawe noma qha. Ungavumi noma yini nje just because usaba ukulahlekelwa yi-hunk yakho. Learn to rate men the same way abanirater ngayo nani. Uma umuhle babheka ukuthi Ubuhle bakho bufanele umshado noma isex nje.
2014-07-21 04:33:19

Daddy* @ Stressed: Yingakho kungafanele ifocus yakho ibe othandweni, ndodakazi. Kodwa mayibe ekuqinisekeni ngokuthi uyakwazi akufunayo. Ignore what he says ngothando ngoba ukusholo wena ukuthi uthatheke wenze konke akushoyo. Uma ungamjikela nje umbuze ukuthi usho ukuthini uma ethi uyakuthanda ungezwa izitori.
2014-07-21 04:21:22

stressed: thnxs daddy mfethu ngzwa kahle kahle kahle kunobhut engsanda kuthandana nate so sihlulekile kuzibamba salala after 3weeks so nje sehlez ekhuluma ngesex njalo n mina m woried sengbona ngath maub kwenziwa kuth ngsheshe ngavuma n angaz noma ngyathandwa or ufuna sex nje
2014-07-21 03:56:37

Daddy* @ Stressed: Nizolubona selukhona ekuzwaneni kwenu, noma seluhambile nizosala nalokhu enivumelene ngakho eniku understandayo (at least).
2014-07-21 01:30:59

Daddy* @ Stressed: since kwathando lolo lungaqinisekisi ukuthi yini kahlekahle enivumelene ngokuyenza. Asingavumelani ngothando bakwethu ngoba siyakhohlisana ngokuvumelana ngento esingakwazi nokuyichaza ukuthi iwukwenzani. Asivumelane ngento esiyifunayo. Uthando luzozibona ngoba ludala.
2014-07-21 01:27:27

Daddy* @ Stressed: isex akuyona eyokujahwa ngoba anisizo izilwane and umuntu wesifazane uletha ibalance kurelationship ngokuthi azibambe while gathering facts about leso sivumelwano (noma ebatshwe kangakanani).Uma kodwa isivumelwano senu simayelana nothando, sengafunda ukuthi ayikho leyonto enivumelene ngayo
2014-07-21 01:23:43

Daddy* @ Stressed: Akuyi ngobude nobufishane besikhathi enazana ngaso nomuntu wesinene esingafani nesakho, kodwa kuya ngesivumelwano enisenzile mhla nivumelana. Uma nivumelene ngesex nje, isikhathi esingachitheka before nibhebhana esokuqinisekisa ukuthi nobabili ni-HIV negative. Kodwa uma nivumelene ngokunye,
2014-07-21 01:19:36

@slim: Ekasiwap.com
2014-07-21 00:37:08

stressed: hi ngabe kunesikhath yin edilindwayo b4 nenzesex nesthandwa esisha.
2014-07-21 00:18:22

OE : Sorry mjita. I'm not half a man. Try next door.
2014-07-20 20:02:45

@oe: awuyiqashele mina nje ngiwumjita omuhle uyibhebhele nje anytime
2014-07-20 19:03:46

slim: guys ubani owazi iwebsite enama pics nama video esex pls ngcela angiphe thnx in advance
2014-07-20 16:17:48

Getmob.in: Free Download video, games, full mp3 walpaper http://getmob.in
2014-07-20 13:43:39

[1] [2] [3] ..[80]
Messages: 1581
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration