Welcome.
Write Refresh
xxxxx: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-04-18 21:50:12

amanda: umile ingunaphakade! sanibonani ngiyanizwa nina eningthukayo nginihleka usulu ngizonibona monday sengizonikakela I holy week le angeke nginye ngoba umdali wethu uyakhunjulwa ! kodwa nje ipipi elincane it a no no kumele ulikhulise ungalokhu ufuye itotolozi la mina ngingakubulala nje
2014-04-18 20:32:45

Mlisa : badakiwe no Amanda wakhe lo bangathi bona masebenamagolokazi adlokodlwa yonke indawo bese nithi umuntu onepipi elincane akayeke ukuba yindoda, akibo bonke abesifazane asebephelelwe izinquza fusegani nina mlanjwana
2014-04-18 17:10:30

okhulumela uamanda: hambofa naye u amanda loyo usho ukuth uqinisile mayeth umunt onomthondo omncane uqalekisiwe futh kfanele abe istabane ngazo dakwa wena
2014-04-18 07:29:26

to amanda: guys singamane simsole lo amanda ib been reading ur post uhlupha ngento eyodwa ukuthuka inhlamba bt lento ayishoyo uqinsile bafwethu fundan ama comments akhe kahle uzobon ukuth uqinsile wona ngokuthuka inhlamba
2014-04-16 14:43:08

xxxxx: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-04-15 17:14:36

shiqe: ngcela ucc esizozibusisa ngothando abe neminyaka 25 kuya ku 34 around dbn stanger mandeni showe mpangeni obukekayo
2014-04-15 15:03:34

phindelani: ofuna sidlane durban south beach0748389373
2014-04-14 17:41:04

xxxxx: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-04-14 12:19:57

amanda: linezimpethu walibona ngan unless wawulikhokha
2014-04-13 21:23:11

smoke: FREE MOBILE DOWNLOADS VISIT http://fastwap.net
2014-04-13 12:55:04

to Amanda: golo lakho wena Amanda elinezimpethu
2014-04-13 08:14:31

xxxxx: flirt, love or nsa sa fun? meet your partner @ http://date2shag.mobi
2014-04-12 13:07:55

amanda: ngiyaygoqake manje azikhonkothe izinja nezimaku ngizobuya ngizofuhluza uthuvi zidle ningalumani nilumanelana amasimba ami ngizofuhluza inqwaba nizonela nonke ! igama ngingu amanda angizele ndoda la ngizele ukuzokweyisa eyam indoda ayi exist emaphusheni kuphela kodwa ikhona nakwi real life lol
2014-04-12 12:50:50

amanda: wena sifebe esizitshela ukuth sohlanga nendoda la bashade wemame vuka emaqandeni nonkiloyi uyohlangana nokufa ! so uma ungenayo indaba ongayibhala la vele uthule ungalokhu ucela umdidi ne pipi mhlath kanyoko wakho , shima kahle ungashimi nabantu msunu
2014-04-12 12:48:40

amanda: niyiziphukuphuku nina nifuze u JZ niyohleze niyizilima makafer ubunkawu abusoze baphuma emakhanda enu nohleze niphoselwa ubhanana. kufanele ngabe nihlala emithini izindlu azinifanele makafer nifanelwe ukuhamba mapunapuna ningosathane abaspreader ukufa ngiqondise kini enifuna izinquza la
2014-04-12 12:45:22

amanda: naye kwipublic. bese kuba khonake nalamachalaha abafana bala lezinto hleze zikhala ngamagolo namapipi atshwamile anesheli ngani zinja nazofuna igolo kwi network? okusho ukuth izigelekeqe ezaziwayo akekho ofuna ukudliwa izo zizozama. inhlanhla la lophela kanjanike igciwane uma kunje? ukuth
2014-04-12 12:43:14

amanda: futhi lamantombazane akhangisa ngamagolo awo ila amnyama amabi ayizimpexempexe zezidudla azimele omathanda ngath o 2lt be coke ! ngeke uze uyithole I yellow bone ekhangisa nge golo layo la ilabomnyamana abanuka amagolo neminsinsila lezinto ongath zazalelwa emahlathini, into ongasaba ngisho ukubonwa
2014-04-12 12:41:04

amanda: uma ungumuntu wesifazane ozithandayo ngeke uhambe uzikhangisa emasimbeni uth ufuna ukubhejwa kusho khona ukuth ningamaferanja omasgebengu laba abahlala kuze kube o 4 ngama night dress izinto eziluka isirihanna size sibe I steel wool. amagolo enu anochoko ingakho nje ninikela ngawo
2014-04-12 12:37:41

amanda: hleze nith nilunywa amagolo nifuna ozonibhebha kufanele alume amagolo aniwagezi kuluma inkwamba yezilonda lezoi eziqaqele kuwo , ake uvuke sfebe esimnyama esinensila kusasa uye esontweni uke uyobikela ujehova ngalesigwadi onaso sokungayitholi indoda uyeke ukukhala la nxa demede mani nizozama amapipi
2014-04-12 12:34:40

[1] [2] [3] ..[82]
Messages: 1626
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration