Welcome.
Write Refresh
sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-27 06:01:31

Daddy* @ Magogo: Kanti ke kulengosi sithanda ukuxoxelwa the gory details ukuthi nenza kanjani uma nikhwelana, bese elushaya kanjani udaka unkunzana lo. Uwakhokhela kanjalo lama-advices ethu.
2014-07-27 05:02:21

Daddy* @ Magogo: Phela it takes two to tango. Kukhona oke wakwenza nje ukumsiza nokumazisa ukuthi ufuna nidlane kanjani?
2014-07-27 03:47:48

Daddy*: WeMagogo. Ake ubuze ngeny' indlela. Uwucacise umbuzo wakho, sizokuphendula ntombazane.
2014-07-26 17:28:03

Magogo: Hy bo cc nobhuti ngaty niyasiza kade ngifunda ake nisize le eyimi ishadile inkunzi yakhona ishaya udaka lodwa ngenzenjan makunje sizan konakele ngyafa
2014-07-26 15:01:14

Juda @ amanda: Wena ngobuth akavale,wena uyavala nje? Mhlampe unezintathu nje kobaba abahlukene kodw uzoth akavale omunye umntwana... Vula wena sisi kuphela nje uvule nge system and play safety. Case closed!
2014-07-25 17:27:25

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-25 14:19:34

amanda: stressed ubofunda ukuvala cc uzoluthola uthando
2014-07-25 10:29:14

Daddy*: Eita!
2014-07-25 02:11:42

mzala: onama video ama Twerkers,lets swap.dnt add me mungenawo,watsap me 0749558183
2014-07-22 01:21:42

stressed: thnxs daddy
2014-07-21 06:17:14

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-07-21 06:10:18

Daddy*: Ngikufisela inhlanhla. Usuku oluhle. Ishayile kimi.
2014-07-21 05:47:59

stresses: ngyamthanda nje everthing ngaye muhle uyazithabda yahlonipha nje ngingafisa kuphila naye d rest of my life
2014-07-21 05:44:02

Daddy* @ Stressed: Every man has that animal in him and if his upbringing has not fed the gentleman in him well, but fed the animal kakhulu, kuphela kwento azobonakala emuhle ngayo. Awungixoxele ukuthi usho ukuthini mawuthi uyamthanda?
2014-07-21 05:29:59

stressed: mfethu mina angaz crc ngyamthanda n naye mayesho uth uyangthanda bt kunormally yin kuth umuntu ahlanyiswe isex kanje ngaye always nje ukhuluma ngesex esayenza dat day
2014-07-21 04:51:46

Daddy* @ Stressed: Uma usunesiqiniseko ngokuthi ufunani kuwe, then usungakhetha ukuthi yinto evumelanayo nawe noma qha. Ungavumi noma yini nje just because usaba ukulahlekelwa yi-hunk yakho. Learn to rate men the same way abanirater ngayo nani. Uma umuhle babheka ukuthi Ubuhle bakho bufanele umshado noma isex nje.
2014-07-21 04:33:19

Daddy* @ Stressed: Yingakho kungafanele ifocus yakho ibe othandweni, ndodakazi. Kodwa mayibe ekuqinisekeni ngokuthi uyakwazi akufunayo. Ignore what he says ngothando ngoba ukusholo wena ukuthi uthatheke wenze konke akushoyo. Uma ungamjikela nje umbuze ukuthi usho ukuthini uma ethi uyakuthanda ungezwa izitori.
2014-07-21 04:21:22

stressed: thnxs daddy mfethu ngzwa kahle kahle kahle kunobhut engsanda kuthandana nate so sihlulekile kuzibamba salala after 3weeks so nje sehlez ekhuluma ngesex njalo n mina m woried sengbona ngath maub kwenziwa kuth ngsheshe ngavuma n angaz noma ngyathandwa or ufuna sex nje
2014-07-21 03:56:37

Daddy* @ Stressed: Nizolubona selukhona ekuzwaneni kwenu, noma seluhambile nizosala nalokhu enivumelene ngakho eniku understandayo (at least).
2014-07-21 01:30:59

[1] [2] [3] ..[80]
Messages: 1585
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration