Welcome.
Write Refresh
Bb: Baphi ondabezitha ave bemile o cc basekhaya ka biyela uph lo ogange njengami kesizwisane or ozalwa umabiyela ,mina ngumfana kaBiyela m26 yez akesigange nje
2015-06-21 12:10:20

awugobi: Ngihlal Eskhawin ngiyabhebhan nginomthond omkhul ohalisayo ongagobi,angihlulwa umunt wesfazane embheden. whtspp me for proof 0722619380
2015-06-21 11:24:59

i dnt make love i fuck: if ufuna man ezokubhebha wild hard rough call me 0612603462
2015-06-21 10:46:59

blue pill: Sibuyele e-front seat, silalise isihlalo. Ilale ivule imlenze, ngathi ngilifaka nje, ngafenda kabili kathathu, yangqangqazela umzimba. Yachama, yathi ithamba nje, ngadedela nami. Saphefumulela phezulu, sesikhohlwe nawukuthi sisemotweni.
2015-06-21 09:16:20

blue pill: Sengizoyixole manje? Isuke lapho ithi hhayi, mina ngiyarobheka, iphakame, ikhumule iphenti. Uma ibuya lapho, ayifendanga kanje ingane ibambelele emqayeleni wami ngezandla zombili. Ngizwe sengizochama nami, ngithi ayize ngaphansi.
2015-06-21 09:15:35

blue pill: Ngagudluzela iphenti eceleni, ngalibusheka. Laqala langena kancane lingavumi, lize lingene lonke. Yaqala yafenda ke manje, yaphakamisa ne-pace. Ifende ifende, isaxolisa still, iyakhuluma ibuza ukuthi ngiyalizwa yini ikhekhe layo? Limnandi?
2015-06-21 09:14:59

blue pill: Ibuye idlalise ulimi ekhingqini, ngisangane. Kuthi uma sengizwa ngizochama, ngithi sengifuna ikhekhe manje. Ivele isukume ize kumina, ngibe ngifaka ikhondomu. Ngihlale ngincike esihlalweni, ngiyigone ingigovozele iyineke yonke ingquza.
2015-06-21 09:14:24

blue pill: Ihleke ithi khona la emotweni? ngivume, ithi sizobanjwa okungcono izosebenzisa umlomo. Ngivele ngehle ngihlale e-back seat, iphume phakathi kwezihlalo izohlala nami. Ngehlisa ibhlukwe, yaqala ingane. Cha, hhayi, iyawukhotha umthondo yona.
2015-06-21 09:13:43

blue pill: 2 minutes, ifike ingane, igqoke igown phela kuyabanda isebusika. Iqhubeke ixolise, ngiyitshele ukuthi ayiqali ukwenza lento, angisona islima. Iqhubeke ixolise ngivele ngithi ngisacela ungizwise. Ibuze ngiyizwise ini, ngithi ikhekhe lakho, ngathi limnandi.
2015-06-21 09:13:05

blue pill: ixolise into engapheli, ibone angiyixoleli ithi ngingeza kubo namanje uma ngifuna ukuyibona. Ngivele ngiphume ngithathe imoto ngidrive. Ngifike ngipake ngaphandle ifone ithi angidlule esangweni ngipake kude iyeza.
2015-06-21 09:12:33

blue pill: Ya-fona sengisendlini ngangayibamba ifoni. Ya-senda amamessages kuWhatsApp kanti sengizilalele. Ngiphaphame ngo-11:30 ebsuku, ngithi ngibheka uWhatsApp, i-online. Ngiyibuze why ingenza islima,
2015-06-21 09:11:59

blue pill: sakhuluma kuWhatsApp yangitshela ukuthi iyeza nayo angingahambi. Hhayi ngihlale ke nami, ngilokhu ngizula, lutho ukufika ingane. Ngazama uku-chat-a nayo, lutho ukuphendula. Ngavele ngacikeka ngagoduka.
2015-06-21 09:11:22

blue pill: Kukhona lengane ewumngani wami, yincane nje ngomzimba, ithanda nokuma kahle. Ibine-boyfriend ekade ingayizwisisi kahle lendaba yobungani bethu. Kwathi ngesonto elidlule ngibhorekile ngisemall,
2015-06-21 09:10:41

Meli@manto : Shona kumfowabo ngoba igazi linye
2015-06-21 07:48:23

Stha: Send m mali yokugibel ngikvakashel wtsap 0842717987
2015-06-21 07:23:01

@ sisi wami : nami mfethu ngfisa ukthola u cc ogangile waka Blose kengidle elasekhaya nomengabe ungakanani
2015-06-20 22:10:38

stan: ngibhebha umamezala,kwaqala ephuzile manje akusayekeki ngendlela amnandi ngayo udlula ingane yakhe
2015-06-20 22:06:13

gx:
2015-06-20 21:50:27

Stha: Send m maliyokugibel ngikvakashel wtsp . 0842717987
2015-06-20 19:00:57

Sweety: Yey yaze yayinhle weather engath nje ngingathola u cc nje ozongnaka nje nam ngimnake ngesneke kesizithulele nje endlin 30 minites ,senza nje u kiss m 27 arrnd Dbn, if uzofika usuvele usungthanda bandla,ngfun ungthande nje ungakafiki kim useza ngendlela 0713739997
2015-06-20 16:51:35

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[90]
Messages: 1795
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration