Welcome.
Write Refresh
Yethu: Guys nam ngiyabhebhisa ekhaya kade saqala nobabomncane sibhebhana una 43 yena mina ngina 26 lokhu angiqala ngina 16 ngangingathandi ngoba ngangingakazi lutho wangiqaqa ubuntombi bam kodwa manje sengiyathanda futhi kumnandi akusayekeki ngisho ngingabanayi ibf ngivele ngibhoreke nje uma nginayo kodwa
2015-12-05 15:16:24

NSA FUN: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-12-05 11:08:32

@Ass : Uhlalaph Ass ngfuna ungizwise nami ngikufende strong umthondo wam ngathi ubanana
2015-12-05 10:41:47

Ass: Ngabe lizoshona nini ilanga afike ubhuti oseyindoda kim azongibhebha phela uyeza namhlanje ave sengijahile kusukela izolo ngihleli endlini yakhe phela ngenzela ukuthi kungasolisi lutho uma esfikile umsunu uyatshikiza uzobhejisiswa namhlanje
2015-12-05 10:28:48

Vezi: Akekho usisi wakwa Vezi oqhanyelwayo ofuna ukuzwa isihlobo ke ngimbonde nje ngomthondo kube mnandi kubenjeya ay nam ngyasihalela ishlobo manje
2015-12-05 10:15:44

dbn majits: ola majita if u not sleeping nd u top or vers lets talk ngiqhanyelwa 0786579382 am in dbn
2015-12-04 01:56:05

Mk: Ake kvele owangcobo keschamsane naye ngfun kumthela ngrsdoda engquza pls akangthinte la 0723675039 ngseNanda
2015-12-03 23:45:19

Lungo: Mmmmmm
2015-12-03 20:42:54

Big guy: Cha kuyabhejwana mnje yhoo kuyasabisa bo okobhuti nilamana hop nobaba wakho ungamnika hhah inzima lento
2015-12-03 11:56:51

Ofuna isihlobo: Angikaze ngibhebhe isihlobo sami ngisacela ko sisi bakwa DLAMINI OR BUTHELEZI sibhebhane bandla ukuzwe umthondo wakin ngihlala olundi mn ngina 24yrs pls watsapp me 0782119417
2015-12-03 11:52:31

NSA FUN: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-12-03 10:19:21

: silokhu sithi sinabafazi kanti babhejwa osbali
2015-12-02 22:59:33

@pho: qhubeka cc shishaya khona
2015-12-02 21:23:56

esk empangen: Ngicela usis okhulile ofisa kuba nopartner abhebhan naye ngaphandle kube munt oclean oshadile nom ongashadile koda mefuna nje umthondo ukhona ngiseSkhawin j2 ngafis kakhul kube oseskhawin koba ibonus mekumakhelwane ngyabahalela labomama base malokshin abadala abasala bodwa whtspp m 0722619380
2015-12-02 12:17:51

Ass: Ngangingadeli naye engadeli futhi abuye asukume angithelele leliwayini naye aphuze aphindi aqele phansi angibhebhisise kwakumnandi savuka ekseni wangikhipha sayothenga iympahla sabuya sayobuka imovie saya kumassage sabuya late sifresh sathi singena nje wangikhumula sabhebhana sachama salala ngapha
2015-12-02 07:05:33

Ass: Ngelinye ilanga wangithengela iwayini ngaliphuza nabanye occ ngavele ngazenza odakwe kakhulu kanti sengifuna bahambe. Banede baphuma nje endlini ubhuti wava la umnyango naye esedakiwe efuna inquza yam la wangibhebha kwacishe kwasa ngalelo langa ngangizwa obunye ubumnandi dat day
2015-12-02 06:56:36

Ass: Uyangibhebhisisa mnandi lowa mthondo bo. Uma sisegoli sihlale sivalile emnyango akungeni muntu endlini sisuke senzela ukubhebhana kahle kungasolisi ngoba omakhelwane bayazi ukuthi singabandawonye unede abuye emsebenzini nje into yokuqala nje ukungibhebha
2015-12-02 06:04:15

Ass: Ubhuti sizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa ave engitotosa ngisho kuhlangene umndeni akafuni lutho ngam ngisho efaka imali ekhaya uyifaka kim ethi nginike umama uhalf enye eyam nabo ekhaya sebeyaz nje ukuthi imali ifakwa kim, kumnandi ukubhejwa ubhuti namanje ngiyasho ngeke ngimyeke ngoba uyangibhebhi
2015-12-02 06:00:09

Ass : Kanye kanye sesijuluke simanzi nte ubumnandi besex lokhu kwaqala lapho namanje siyabhebhana futhi asibanjwa ngisho egoli ngiyaya ngiyomvakashela aw phela lapho sisuke siyozitika nje ngoba silala ndawonye embhedeni owodwa kumnandi futhi ngeke siyekane naye uhlezo esho ukuthi ngimnandi ngiyamenelisa u
2015-12-02 05:50:10

Ass: Wanyuka nomzimba wam ewukhotha kwaze kwaqondana izinkaba ngawuzwa ushibilika ungena ugcwala mfi egolo waqangifenda nam ngafenda yey iwuqukethe umthondo ingane kamama wangibhebha isikhathi eside ngase ngichame kaningi naye achame kodwa engangiyeki ethi ngimnandi sazenza zonke iytayela zase sachama k
2015-12-02 05:44:59

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[88]
Messages: 1746
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration