Welcome.
Write Refresh
*s.gee: lumnandi ucansi uma ulwenza nomlungu onomthondo omkhulu..faxa faxa..phakathi!!
2015-11-08 13:24:03

NSA FUN: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-11-08 09:01:09

xxx adult wap: xxx adult mobile visit http://pimpmywap.com
2015-11-07 11:59:36

@xolile: ongibhebhisi bandla uhlalaph?
2015-11-06 23:54:03

xolile: wathi yena usesuthi inquza mina ngangisuthi amasperms and enqwuza ngangiwezwa eshisa kamnaaaandi amasperms kabhuti
2015-11-06 09:28:42

xolile: ethi angisho ngithi limnandi isende ngathi limmm limmm naaaandi isee ndeee wawufaka umthondo ngezwa igolo lami linxapha lapthi elixhisa ngesidoda ubhuti igolo lami kwaze kwabantambama sekunuka amasperms endlini wathi siqeda ukubhebha angisule inquza ngoba umama useyabuya emsebenzini wathi usuthi inq
2015-11-06 09:26:36

xolile: ubhuti waguqa wangibhebha ngolimu ngakhala ngaminca wathi vula igolo sfebe ngalivula walufaka ulimu ngachaaaama wasethi uzongbhuxeka umthondo ewufaka wonke umthondo kwathi bhuxuuu bhuxuuuu monxuuuu monxuuuu ewukhipha thuxeeee thuxeeee ewufaka wonke ethi sidlala umabhebhana ethi angithi limnandi isen
2015-11-06 09:20:59

xolile: ngathi ngiyabekezela ngahluleka ngaphakamisa isketi ngazibuka umsunu wangena ubhuti ngibhizi ngizibuka inquza wathi shiiiiiit sfebe uveza umsunu ongaka la! Ngathula ngilokhu ngibasmbe isketi wasebhonxula umthondo wathi ngizokbhebha wena sfebe ngathula vele ngiyalfuna isende ngisho ngenhliziyo
2015-11-06 09:15:48

xolile: mina ngake ngapopola ubhutiwami egeza enqunu ngazengaphahluka ngathi hawuuu umthondo ongaka ngabuye ngathula ngawubuka umthondo ngabuyela erumin yami ngakhumula iphenti ngaliphosa kwiwashing vele iphenti lami laselimanzi ngasengifuna amasperms omthondo kabhuti mina igolo laselifuna umthondo laliluma
2015-11-06 09:10:03

@porno: ngcela ungipha whtsap 0617402271
2015-11-05 15:00:49

porno: ofuna amavid eporn akashiye inamba ngiimuphe
2015-11-04 23:07:03

:: zimnandi izindaba zocansi lwezihlobo. Baningi ababhejwa obhuti babo abasixoxele kwaqala kankani
2015-11-04 13:22:11

xxxxx: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-11-04 11:39:45

masiya: slowly anglekelele naye angbize ngawo wonke amagama lawa ngiwuphusha ngempela umthondo wachama ngaqhubeka ngadedel inkihlinkihli yesdoda phakathi wakhala awel ngamitha ngamhleka nngamtshela kulth ngzolala la naye namhlanje ngzovakasha uma ekhona owaka Vezi around dbn asho siphane imnandi lento asho
2015-11-04 10:51:57

masiya: Khonen lombhede donse phenti liziwele aqhekez amathanga kuvel golo elmanz ngilkope kancan bese ngimsonde ngime phansi ye ahlale abheke ngakmina khonen lombhede ngsondendeze umthondo ngiwfake ngekhinqi akhale ah ah faka bbe ngiwphushe kancan kanca uye ungene wonke uyobhajwa ngesbumbu ngiqale ngfende
2015-11-04 10:44:16

masiya: Ngisnyususe sandla syofika esbunjin ngnwaye phez kwephent selnomswakamo ngmuzwe eth mmm ngpheqe phenti ngfake unwe ophakathi ngiwfake wonke ath mm sya ngiphendule kushe deep kiss ngibe ngimkopa lapho umthondo wam usuqhans imthambo ngimdonse siye bedreoom yakhe ngfike ngmbeke
2015-11-04 10:36:54

masiya: nghleke angbuze ngilfaka lonke yin ngith yebo ngibe ngsondela sihlel kusofa amathanga avel obala ufresh cc wam ngimbrash amathanga ngbone evuleka kancan mmm ngbone lendawo engaphakathi mmm lapho yena ubhizi ubuka iythombe zomthondo
2015-11-04 10:30:25

masiya: Mmm ngambhebha usisi wam m kumnandi ukubhebha umuntu wakini yho uzalwa baba omdala ngimfice ekseni egqoke nyt ebovu ngiphuma ekhaya ashlali ndawonye ath ngimboleke 4ne eish sengikhohliwe ngnethombe zomthondo wam omkhuli osokiwe... Ngimuzwe ethi ha ha angbuke ath cha ugangile bhuti iyabusa ntombi yak
2015-11-04 10:25:09

: kanti laba ababhejjwa emakubo baphi?
2015-11-01 20:15:10

sbu65: ziphi intombi esoweto sizobhebhena nazo ewhite city
2015-11-01 09:35:12

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[88]
Messages: 1742
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration