Welcome.
Write Refresh
BEN 10 ngina 19: mtubatuba at kwamsane 0798111892 ngiding usisi noma ongakanani engizomjabulisa ekwaz ukuba nezimfihlo, ngisokile ngiyafendan ngyayikhoth inquza, ngiding umunt okhulekile kwamsane pls whtspp me 0798111892 ngizophath kahle
2015-07-28 06:27:55

h: www.mytubie.com
2015-07-28 00:22:24

sa singles: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-07-27 10:44:32

@baba: bafo bhebha ingane inquza yadalelwa umthondo.uma kunguye ozifunelayo mnike ubuye isixoxele bayeke laba abazixaka ngezinto ezingafuni bona.kulesite isihloko sithi kwakungafanele.
2015-07-26 16:19:13

nkulu: hi mina ngcela usisi engizoba naye la embali or around Pietermaritzburg am home alone so whatsapp me 0620674639 am waiting and available
2015-07-26 14:29:06

vela: umm kade ngibhebha ingane eno 14 ngidlile ngisazoyidla kugcono ngoba kwazmina nayo kuphela limnandi igolo lomfundi ngizomchamela njalo ngoba vele unayoiboy freind ngizolidlanje ngimuphe o 50 rand nomaangamitha anginandaba nigike gamgena ngemuva umm wathi ima ima ngawuphusha kakhulu wangena w
2015-07-26 11:47:06

@baba: ngishilo ngathi ungazinaki izinja zalaykhaya ziyakhonkotha.thina sifuna ukuzwa ukuthi nigcine kanjani nondodakazi.
2015-07-26 10:03:56

@mdlengulwa : uhlalakuph nam ngihalela ungikhalise nje
2015-07-26 09:18:45

sa singles: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-07-25 15:12:32

@baba: Uyislima nje kwaphela ai neshlobo sakha mara igazi lakho nxaiman uyislima nalo okuhlohlayo ukwenza islima awboni koda... Ikona omama bengasafun obaba bageze izngane zamantombazan coz kunezilima ezfana nawe nxa
2015-07-25 14:17:38

Mdlengulwa : Uhlalaphi
2015-07-25 11:44:45

@mdlwengulwa,: kawungidlwengule nami 0617884551 pls end yo no too
2015-07-25 11:41:30

@amanda: ngikona ungagitinta 0617884551/0836881300 lets meet soon
2015-07-25 11:39:31

Baba: Isilima esikhulu uwena ufunan la mawuyindoda eqotho siliunge siyizilima sobaabili wenandoda eqotho uhlulela abant uzenzangcono la nawe unokubola kwakho esingakwazi doti
2015-07-25 11:06:31

@baba: Uyislima wena nawe omvumelayo niyilmma nobabili nx ingakho amadoda ehlez ecatshangelwa izinto ezingasile ingoba amanye awo afana nan izlima nje ... #Nam ngiyndoda
2015-07-25 10:15:30

Mdlengulwa: Ngaze ngambhebha umfana ubeth uyangidlwengula kwajika kwayimina odlwengula yena waze wakhala ngthi usencane mfanam ungabodlalela egolweni lizokubulala lapho ngiphezukwakhe ngimfenda
2015-07-25 10:09:59

Baba: Ei mfwethu ngivele ngashaqeka ngoba ngendlela eyinhlengayo nemilekahlengayo uvele wama umthondo kwaqumba iblukwe yabona yahleka kwasho ukuth iphuthuma emsebenzin yath sobuye sxoxe kahle sesineskhathi
2015-07-25 09:19:26

@Baba: kushukuthi kudala ekuhalela undodakazi munike ithuba bese uyasixoxela ukuthi kuhambe kanjani ungabanaki abenemilomo emikhulu kulesite,zama ukuthola indawo eprivate bese umnika ithuba lokukubonga
2015-07-25 05:55:16

Baba: Mina eyam indodakazi yam izongibhebhisa ngyayisola ithe ifisa ukuxoxa nam mayelana nokungibonga ngokuyikhulisa ithe ifuna ukungipha isipho esingathengwa esimnandi esisemzimben wayo
2015-07-24 12:40:43

sa singles: LOCAL SOUTH AFRICAN SINGLES http://date2shag.mobi
2015-07-23 10:06:29

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[90]
Messages: 1799
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration