Message:
BlackM: molweni sanibona bo sisi ngiphaphama nanje lime lonke libheke phezulu. so onemoto wesfazane sengangifonela angilande siyobhebhana kuze kuse emnyango please phone me 0844131595/0762177936 kodwa abe around Mlazi nd Mbumbulu
2018-07-12 02:46:56
Guestbook