Sthegp1.wordpress.com izindaba zikamabhebhana
Bhala Refresha
Dbn: @xxxx please WhatsApp 0614083526
2017-10-20 00:43:39

mfana : any gal Around umlaz 0749081763 engalele
2017-10-20 00:27:34

Mlugu: @ XXX my no. 0727017538
2017-10-20 00:15:25

xxxx: @Mluh whatsaup plx
2017-10-20 00:13:11

Mlugu: @ XXXX. buz 0727017538
2017-10-20 00:05:20

xxxx: Asxoxe no bhuti oqwashile ubthongo abukho ashiye inumbe ka whatsaup
2017-10-20 00:01:37

Ben: Umama or usisi ufun uben 10 whtapp or buzz me 0717710437
2017-10-19 23:55:56

Mr poison: @ ngicela buzz o call 0727017538
2017-10-19 23:54:54

Thoko: Baphi o bhuti 0737017538
2017-10-19 23:52:43

uyanela ngekuku EMpangeni: usukhathele ukubhebha inkom ebandayo woza ngizokunika inkomo eshisa bhe awuyikhaleli imali yakho ngimuhle ngiysdudla ngyakwaz ukujabulisa ubaba ekamelweni ephume emamathekaR150 ngisempangeni indawo ikhona etown eyami 0722791830
2017-10-19 23:51:47

Ngicela: Onolwazi lokuth itholakala kuphi iporn shop edbn umuntu wami usebenza kude manje angfuni ukucheater pls guys onolwazy
2017-10-19 23:50:13

Zoeloe: Sanibon ngicela usisi or umama esizohloniphan naye okunye sokuxoxa efoni 0740357854
2017-10-19 23:49:38

: 0737017538
2017-10-19 23:48:33

bee@thoko: ngkhona cc wam asixoxe pls manj
2017-10-19 23:47:14

Thoko: Any hunky guy pls
2017-10-19 23:44:39

Mr Far: @ mama on a 36 buzz o whaysap 0727017538
2017-10-19 23:42:21

Lacija Nazaretha: woza nkosazane epinetown sizijabulise, makube osekhulile wezimame
2017-10-19 23:40:23

vezithanga bbe: ngicela ukuthola ucc esingasizana naye when kubanesidingo
2017-10-19 23:36:44

usizo: ukhona owesifazane ongaba nethula lokuthi senzenjalo
2017-10-19 23:33:17

Mr poison: khona u madam ongakhohlakele ongajahe cansi sizixoxele nje??
2017-10-19 23:31:01

ma seven pinetown: ngabe kuyenzeka ukuthi umthole okwamampela umuntu ongamhhola lana? mayekhona ngingajabula kube ucc ozihloniphayo nami ngihloniphekile
2017-10-19 23:29:33

Ma seven @ Dude: waze wangihlekisa ngicashile dude, ungadla bani? loool
2017-10-19 23:25:46

to dude: usuzocosha amaphepha wena, iwunga isibhema wena not other way round
2017-10-19 23:23:22

2 dude mbobozamabele!: kungcono ngoba labomanwayindunu bakho uthibane vakuvaku bayakuzwa sdwedwe
2017-10-19 23:21:33

Dude: nami nginebhanoyi iprivate jet ngingasuka ngohlaba uRihana phesheya mangthanda kikikiki
2017-10-19 23:19:45

Ben: Umama or usisi ufun uben 10 whtapp or buzz me 0717710437
2017-10-19 23:16:39

@Dude: lala ufake umunwe endunu thina esinrzimoto solala sibhebhile wena uzolala ungabhejwanga
2017-10-19 23:15:53

B4 Pinetown/durben: ngicela umama okhulile ofisa ukuzwa nayi ihlokoloza umthakathi wezindaba
2017-10-19 23:13:45

Dude: bhabhayin sengyalala yize senizama uksabisa. ngonibona kusasa late
2017-10-19 23:11:10

Dude: indlwabu ishawa yini ehlezi niposta imibhedo engabahehi osisi la. thina bothina siyashaysana ngevakuvaku
2017-10-19 23:06:55

Nkunzi to Dude: ngizokuthola we dude kuhlephula kwezinqa zakho
2017-10-19 23:05:46

Dude: ngimkhohlwe ngangmazelaphi or wayedume ngani?
2017-10-19 23:01:30

@Dude: wena ufuna umuntu ozolokhu ekunaka ngoba ungabhejwanga namhlanje, dude ndini
2017-10-19 23:00:27

@dude: Uzokbhabhadisa unkunzi uma usumkhohliwe
2017-10-19 22:55:55

@Dude: wena udakwe inkununu masngase ngibe nalengqondo yakho ngabe kade ngazibulala
2017-10-19 22:54:24

@dude: Ulibele ukushaya indlwabhu layo sshimane
2017-10-19 22:52:19

skheshekheshe: xha udinga umthi wokudumbisa umqundu wenenekazi noma ufuna ukwenza umthondo wendoda yakho ukuba ukavuki kwelinye inenekazi uvuke kuwe uwedwa shiya izinombolo zakho ndizaku hlabela umxeba
2017-10-19 22:50:37

Dude: ngiposta ngithole isex partner mina dan mangsaqhuba nayo leyosex partner as it happening ngyangena la just to read mangphothekile like now so wena mawuhlulwa ukfunda okwakho
2017-10-19 22:48:17

Dude: lol ungayfanisi nami nginesex partner yesbili mina from this site ebenginayo monday eNPS.
2017-10-19 22:44:29

Dude: awuvusi ngani eyakho inyamazane sishimane wilenhlobo eya la ezwa kuthiwa kulula khona. ma ususebenzisa kahle umqondo loyosisi uzohamba enikana namaqaba ahlomekayo? nomjita ucathi angazosherisha nawe umuntu ogrend kanjengoba echaza? hay legenge kaNkunzi inomqondo othatha kude
2017-10-19 22:41:45

skheshekheshe: ndiyani bulisa ntozakithi,ngidayisa amayeza akhandwa ngezicubu zezinja amayeza ami enza umntu ahlale ebatshiwe, ndiphinde ndiphuphise umntu wakho angaphinde abe yinto ebomini bakhe bonke
2017-10-19 22:41:09

Nkunzi to Dude: ngihlekiswa ukuthi sinawe sisakuleli page, asikalabhebhi sobabili, manje yini euenza kubesengathi wena urty ngoba siyafana.okokuqala ithe uthola aba postayo about 5 manze wenziwayini uthi uyazifundela kuphela
2017-10-19 22:39:39

@dude: Ey av uyingulube bengit akanginik inumb yalowosisi slima
2017-10-19 22:36:06

Dude: lol m sho omunye wenu lo osethi akanikwe naye imomozi, ha ha ha islima asisaboni nokuthi oweslisa lo obongayo
2017-10-19 22:32:58

@Muzi: Awunawo whatsapp ?
2017-10-19 22:32:05

Dude: niyabezwake abantu abanolimi oludecent sebetholile osisi abagrend. i can imagine nina benizothi "hey ngamnabisa omunye usisi ngomthondo ngamhlikiza njalonjalo"
2017-10-19 22:28:47

@obongayo: Ongnik nam ngizwe bo imomoz
2017-10-19 22:25:46

Dude : ngize ngokzofunda amapost la ngiphenduke okuthi angwaphendule and konke okvela kuledevice yami kuhlangene nami
2017-10-19 22:24:12

obongayo: waze wanginika kamnandi usisi namhlanje u clean u fresh uya driver wafika ne wine lakhe. wabonga nemali ka petrol wathi maybe next time oythatha. ingeve imnandi inkomo yakhe
2017-10-19 22:22:01

muzi: bengicela owesfazane oshadile noma one straight ngoba nami nginomuntu sakhe sintsotsane kube ukwazi kwe2 sobabili angimfuni ozoxabanisa 0604449562
2017-10-19 22:21:26

Dude : Nkunzi kuzoksiza ukfaka ipost uzibize ngelinye igama lethekeni uphendule ipost yakho uziduduze kuze kube ngathi uphenduliwe
2017-10-19 22:20:56

Dude: lol buka nje Nkunzi akukho sisi ovelile for lepost yakho okumele ubone ukuthi ayikho lento yakho. qhubekani nalendlela yenu nempelesi yakho noze nishaye indlwabu nibulawa yindlala.
2017-10-19 22:18:47

Zithembe NUZ: ukhona u my sister ozithembayo sibhebhane ubusukubonke la Mlazi ngimlande ngizomupha uR200 ekuseni ngimnabise ngomthondo
2017-10-19 22:15:16

Syabonga: UBANI ONOLWAZI NGOMUNTU OFUNA I SANDAWANA BUT NGIFUNA UMUNTO OZOKHOKHA IMALI YANGAMPELA NOT LESS THAN 5MILLION
2017-10-19 22:10:10

: HAI ZIDUDLA AKENIZOBONA INTO ENHLE WHTSAPP 0636155062
2017-10-19 22:07:11

cyah cele: not abadayisayo ngicela ofuna cjole plc or cthandane or ctshotshane
2017-10-19 22:04:37

cyah cele: ngicela ucc ofuna cjole ngihlala elamont ngina 26 plc 0791519379 whatsapp
2017-10-19 22:03:00

Nkunzi: onenkinga yokuthi ngibhebha occ abafuna umthondo ngokushesha akofaka izibuko zamehlo afunde isihloko se page asithi ezokucela ukwenzana,sithi ezikamabhebhana
2017-10-19 22:00:37

@Dude: Mawufuna iqiniso wena Dude uzibizelani ngento engekho? usafunani kuleli page mawu rty? uzenza iskhokho kanti nasoke iskhokho siyababa ngoba siyinto eshile
2017-10-19 21:55:46

@Dude: ukuqwayiza kuyahlukana wena khangcu, mucabanga ungabhebha umuntu mese umupha imali yokwenza ikhanda noma yensipho for nothing? ukuqwayiza kwalokho, futhi sonke singena lana ngoba sinenhloso eyodwa whethere ucelakanjani okusalayo siyaqwayizelana one way or another
2017-10-19 21:51:35

@dude: zikhona izindawokushumayela keeh we dude wamasimba ay laah kokusiza ukuthi uthule awungazi zothini mkhangcala uyabonakal kuty sandokufika ungena izindab ongahlangene nazo
2017-10-19 21:50:08

@dude: uzengani laah
2017-10-19 21:49:18

Dude : well mucabanga ukuth sonke sngena la ngenhloso eyodwa, hhayi umqondo wakho awsabalele ucabanga ujike eduze
2017-10-19 21:47:04

Dude: lol kaze ngishwebe mina ngiposta kube kanye ngthole about 5 invites ngikhethe. but m sho awtholanga lutho wena ngabe awsalokhu ula futhi ngeke uthole nix khohlwa
2017-10-19 21:44:43

@Dude: ukuqwayiza kuyahlukana wena khangcu, mucabanga ungabhebha umuntu mese umupha imali yokwenza ikhanda noma yensipho for nothing? ukuqwayiza kwalokho, futhi sonke singena lana ngoba sinenhloso eyodwa whethere ucelakanjani okusalayo siyaqwayizelana one way or another
2017-10-19 21:43:04

Duke to Dude: okay mnganam, awukabi nesikhathi siyafana nje
2017-10-19 21:40:33

Nkunzi to Dude: mina nguNkunzi kayi 1 itshe itshe angithi lento yokujikijela ummese ummese angithi lento esika inyama. umthondo umthondo, umakukhona obashwebayo ungasoli mina zisole wena, akekho umuntu ongathi makugingqike imonto eyodwa bese uthi zonke ziyagingqika
2017-10-19 21:35:57

Dude: ha.ha.ha anginyomfiwa oskhotheni mina. kanti bakhonake la mina ngyabathola, phela mawisbotho uzohlale ufunana nezinye izibotho uzifune ngabo ububotho benkulumo yingakho ungeke uthole nix ngaphandle kwabaqwayizi abangakhethi.
2017-10-19 21:34:47

Dude: isesontweni kuphela yin la kushunyayezwana khona? sabalala ngomqondo ungaqhanyelwa nangekhanda. angimdala la ngaqala ngoMay dc year
2017-10-19 21:31:10

@Dude: ngizogcina senginyomfa nawe ngoba occ aba crc abazona izimbici ofuka ekuseni usunazo,futhi ngeke ucabange ukuthi ungathola ubhiya kwa Jet
2017-10-19 21:28:10

Duke to Dude: Sewunesikhathi esingakanani uqalile lana kule site my man?
2017-10-19 21:25:07

aay: sekwaba sesontweni laah kuyashunyayezwana ngiyaxakeka
2017-10-19 21:23:37

xxx: xxx adult mobile http://pimpmywap.com
2017-10-19 21:15:24

Dude: and mele nazi ukuthi asngeni la ngoba sinenkinga efana neyenu sonke abanye basuke beryt bechitha isizungu beyfundela amapost so ningazobuza ukuthi umuntu ufunani, soavikela isthunzi samajita alana lesi enisonayo ngolimi lweni lobushimane
2017-10-19 21:14:25

xolan: sanbona ngisacela ongangisiza ngamavideo esex plz wtspp 0630185305 ngingabonga kakhulu
2017-10-19 21:11:59

[1] [2] [3] ..[25]
Messages: 1873
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration