Sthegp1.wordpress.com izindaba zikamabhebhana
Bhala Refresha
Onyanyile: Letha eyakho ngsegoli
2017-03-28 07:13:05

dad: ukuphi onyanyile uhlalaphi bo ?
2017-03-28 07:07:12

dad: onyanyile shiya inomber khonuzobhenjwa sizokunika thina
2017-03-28 07:04:13

Sim: Hie everybody am come 2 town empangen 2 drop some cv so wh wanaa cht nd chill with me be around nuf town am am short gal age of 25
2017-03-28 06:56:30

Mzo: Hy akusenamama nje kwamduku hluhluwe hlabisa mtuba makhowe nompodo aningizama phela whatsap 0786723865
2017-03-28 06:04:50

Ngidinga: Cela uthando bosisi ngisemtunzini inamba ithi 0618060011 plzz WhatsApp or call mi at 0822625830 any age r welcm plzz ladiz abadlalayo bengazihluphi
2017-03-28 06:01:59

Ngidinga: Cela uthando bosisi ngisemtunzini inamba ithi 0618060011 plzz WhatsApp or call mi at 0822625830 any age r welcm plzz ladiz abadlalayo bengazihluphi
2017-03-28 05:45:38

Lindoh : ngicela usisi ongalele othanda sixoxe ngamaminith angibhaze noma engafona or whatsapp 082-364-0655
2017-03-28 04:48:01

Syabonga: Ngicela usisi esingabhebhana naye and Durban chatsworth singaxoxa kuwhatsapp 0838937281
2017-03-28 04:36:55

Syabonga: Ngiqganyelwe ngicela usisi ocrc arnd Durban chatsworth sngaxoxa kule nmbr 0838937281
2017-03-28 04:35:16

lingo : occ baseBay bengalali bodwa ngikh
2017-03-28 03:34:07

To nozy: Ozozwa mase ungibhazile kulenamba 0792699567 ngifonele noma ngoprivete if usaba
2017-03-28 03:28:11

To nozy: Ngibhaze manje 0792699567
2017-03-28 03:26:08

Nozy: Nami sengyafisa ukuzwa lomthondo kaZotha okhalisa usindy kangaka ,uhlalaphi Zotha?
2017-03-28 03:06:44

Zotha: Ngiyakubhaza ngefoni kamgani wami uyaziba wena snd ok uzibe njalo
2017-03-28 03:01:32

Jabulani: Ngikubhazile ngocall back abawu10 phendula pls ungitshele lana esiteni mase ufona pls
2017-03-28 02:53:07

Sibonga: Cela ucc oyendwa ondinga umuntu ngohlala se dbn bt cela kube owesifazan ose goli ezokwaz ukumvakashela egoli naye eze edbn ngina 27 ngupheth nomthondo ngeke ulamb uyobe uluswa umthondo omkhulu ohot kuzekube phakande amen wtspp or col 0844662346 lindile boo
2017-03-28 02:45:12

Respect: ngcela ucc soxoxa nje buzz 079 058 3927 ngyabonga kwabadlalayo plz
2017-03-28 02:32:09

Zothasind: Nansi eyasindi 0735693478 ofunayo mina angisafuni
2017-03-28 02:26:05

Zotha: Mantombazane ngifonele manje ngiqhanyelwe yimina uZotha nansi inamba 0792699567 ngithe girls all fundisisa phaphi kokuthi ufone
2017-03-28 02:05:41

Zotha: Ngithe fonani noma ngoprivete number girls all pls nimfundisise ngonani 0792699567 manje bosisi
2017-03-28 02:00:14

Mbali: Nawe zotha veza eyakhe inamba upheye pls
2017-03-28 01:57:39

senzo: asibhebha nge wtapp ngafa kuqhenyelwa boh 0605281983
2017-03-28 01:47:42

zotha snd: ungivezela esinye isithombe bekusekuhle inamba yami usathi icina ngo 943 manje mese uyiveza yoke
2017-03-28 01:39:54

sndizotha: sorry tlitli ubhebhe abanye mfana wami ukuthi nje uyayibhebha inkomo mfana sengiyalala ngizokufonela ulubambe ucingo
2017-03-28 01:34:00

To zotha: Ngifoneleni manje 0792699567 noma kungaba uprivete number ngiyatholakala pls fonani
2017-03-28 01:32:07

zotha snd: uyagula wena usuyifakelan inamba yami manje yoke ungumsangano kodwa ngeke ngiseza kuwe usungivezela abantu ukuthi yimi lona ungumsangano kodwa sndi
2017-03-28 01:30:23

sndizotha: kulena ethi 0717926943 ngeke ngidlale wena ngizokufonela wena ngalena yami ethi 0735693::::::78 manje
2017-03-28 01:27:45

zotha snd: kuyiphi namba ngoba uthe angilubambi?
2017-03-28 01:24:29

sndizotha: woza zotha pls ngizokuvulela ngikufonele
2017-03-28 01:21:23

Zotha: Wena ufunanini
2017-03-28 01:19:44

zotha snd: wavele wangikhumbuza manje
2017-03-28 01:18:00

sndizotha: ukuchama bengasakwazi ungichamise ngalala isikhathi eside wavele wena wangivusa ngawe ngawuzwa usungena ngemva ngathi ngiyakuziba ngavele ngezwa sekumnandi ngazibusha iziqa zami ngawuzwa usungena woke ngaheyiza cha shem uyalibhebha igolo bhuti kengihlale nje lapho okhona
2017-03-28 01:16:47

zotha snd: lol sophinda noma nini kufuneka iRedo kodwa lapha kuwe unomsindo mesuchama
2017-03-28 01:12:17

ben10: umama othanda izimanga masincokole ku whatsapp.0710990740
2017-03-28 01:11:22

sndizotha: mina angiyibhalanga yoke ngithe 7926943 bakhonake osisi abangakuhlupha lapho kodwa zotha ungibhebhile angifunelutho ngiyazikhulumela mina bhuti wabantu ngikhala kuphela mangibhejwa siphinda nini zotha?
2017-03-28 01:09:32

hey: Zotha sndi is having a conversation with himself,lol niyahlekisa lana
2017-03-28 01:04:42

zotha: au mina ngimfana angisiyena usisi wena sind ngizokukhombisa cc ukuthi idoda akusiyona eyakho wedwa ngisazoyishiya balambile nabanye occ ngizobuyela kuwe angikulahlile ukuthi ufona njalo yabona inamba yami sebeyafonake manje occ kodwa bekusekuhle ngoba uthe icina ngo943 mese uyibhala yoke uyangixaka
2017-03-28 00:59:08

Zotha: Sisi kobhe ithini inamba yakho ishiye lana
2017-03-28 00:57:50

To killer: Uyisilima awukwazi ukumfunda fuseg ndomu siqhaza somfana uZotha umfana uyezwa silima
2017-03-28 00:52:33

killer: zotha woza kimi mama ngikubhebhe lomuntu akanendaba nawe.
2017-03-28 00:49:37

Zotha: Yawabhebhisa kamnandi bt ngisafuna ukuphinda sizophinda nini bbx
2017-03-28 00:46:53

Musah mthembu: Cela ongangidayisela ingquza afonele kule numbr 0633001716 hlala emlazi
2017-03-28 00:43:16

zotha snd: anginayo okwamanje ngisuke ngisemsebenzin mangayibambi ifon engakwazisa khona sasitshotshana nawe manje ke dedela abanye ukuze ubone ukuthi ngisabafuna abanye cc wami ngisazoyishiya inamba ukuthi uyakhala kodwa nawe
2017-03-28 00:28:36

sndizotha: unezintombi ezingaki ngisholo ukwadisa isibalo ngeke bhuti ukuthi awusalubambi ucingo lwami mengikufonela kanti ungibhebhe nganela ngihlala ngithi angichami ungidelise ikani nge pipi manje ngikuthandile ngicela ungangiphoxi angisenandaba nokunye bhuti
2017-03-28 00:24:55

zotha snd: sengikhona buza
2017-03-28 00:20:27

@stue: wayibeka yacaca mf2 nalesfebe esithi mabi amadoda ngifisa sizwe lenkulumo yakho
2017-03-28 00:16:28

sndi: zotha onenamba ecina ngo 943 pls mawungalele auvele sixoxe lapha khona lento engifuna ukuyazi eyenzekalayo kimi bhut ngiyakucela mawungale ngifuna uzotha onenamba ethi 7926943 pls bhuti ngifuna ukubuza kuzwa woke umntu
2017-03-28 00:12:37

Madli nkomo: Ngfuna ucc noma umama othandayo ukbhejwangomthondo omkhulu akhothwe inkomo enps
2017-03-28 00:09:46

sndi: cha qhephelan busisi ubhuti onenamba ecina ngo 943 ngiyabubonga ungayi isinoma kanjani uyabhebhana loyabhuti kuyimanje angikwazi nakwenzan angazi ngoyithin lendaba kumkhwenana bengithi ngiyaganga kanti ngiyazibulala ungibulele ngesende loyabhuti angifisi lutho angiyile nasemsebenzin iquza iyafutha
2017-03-28 00:04:37

Stue: ave nihlekisa layikhaya senizobanga ububi manje uyazi ukuthini umuntu mubi if wena ungamthandi but njengoba emubi nje kukhona ababona ubuhle bakhe so uzomthola omubi wena othi mabi lamadoda kodwa uzobe emuhle kuwe
2017-03-28 00:01:07

bakithi: kunzima
2017-03-27 23:56:16

ngyeMpangeni Friday: usisi ofuna uLift akangazise in time ngsuka oPhongola 0769518783 @Whatsapp #####no players and private numbers
2017-03-27 23:51:03

.: nivele niphawule nje anazi lona enikhuluma naye oweslisa or wesfazane yikho lokhu nenzana nodwa ilima umuntu afake ipost azenze owesfazane kanti uyindoda bese nibhayiza nishiya inumber
2017-03-27 23:44:55

@ lol: Oth wen umub
2017-03-27 23:41:33

looooolz: sibabi vele niphikani
2017-03-27 23:37:49

@ onyanyil: Bayakdakelwa mah let nomb sizjoll
2017-03-27 23:36:04

@ onyanyil: Woz thol umthondo ukhohlw ilowo
2017-03-27 23:33:37

mduretsi: ngicela usisi ohlala ngase pinetown ofuna umthondo.ozomanelisa awatap plz namanje 0642717801
2017-03-27 23:30:59

Ppl: Cela ningipha ama porn Ku WhatsApp pls 0723939682
2017-03-27 23:28:30

waaar@ onyanyile: awuve uzitshela ukuthi usile ufuna umthonda ngamanga sfebe ukunyanys kwehliswa ukubhejwa udakiwe golo hamba uye kuleyo ndoa yakho khona manje uzothi ayiphathe umgezo ,waaaaaaar uyokhohlisa zona lezizilima esefuna i number yakho thins madoda asile siyakbuka nje
2017-03-27 23:26:35

: To u nxa: 0719973245 whatsapp me
2017-03-27 23:23:50

@ onyanyile: ufunani la bekezelela indoda usufuna sithi shiya i number yakho udakiwe buyela emumva noxoxisana nendoda ubona ukuthi uzothola iziyalo la ,cha impendulo uzothola umthondo futhi ungenendaba nawe ngoba abantu bala bazifunela ukubhebha nje so shaya isishwapha sakho ubuyele kubabaz
2017-03-27 23:21:30

@onyanyile: uhlalap nendaw cc sizjolele bt mina ngishadelw kodw singajol if singavumelan
2017-03-27 23:20:48

mthol: ububi abuyinkinga.endoden as long izozithanda ihloniphe izithobe ibenesmilo ububi.abulutho
2017-03-27 23:19:13

Nxa : Indoda eqhanyele ayize Lana ivory izongbhebha kungehla lokhuknyanya engunyanyile yabonga amadoda ala ukhlonishwa ayikho leshidi le nxa
2017-03-27 23:15:18

Onyanyile : Kuthi angvele ngiyjolele strait ngoba aysile ukbekezela kwami okungaka ngbekezelela yona nxa wangnyanyisa umuntu
2017-03-27 23:13:24

Onyanyile: Gaze yangnyanyisa indoda ngiyhlonipha kangaka ngihla inyanga yonke ngabhejwa ngilinde ibuye month end kodwa izokhuluma ukunya kwayo
2017-03-27 23:07:42

Mdu: Sisi ofuna ngimlande sbhebhane athole umgeza around dbn
2017-03-27 23:05:18

@aycha: bangab babi kulungil abadoda vel aykh ndoda enhl kunawe ububi umikabi unuk kabi wintengachazek syabaz lab abangabhejw aba balekelway sekuhlelwe yonk int bakhulum njengawe
2017-03-27 22:58:51

nayi evutha amalangabi: ngikhona nenkomo eshisa bhe kodwa ube nomgeza 0733388694
2017-03-27 22:56:14

syancishwa: asbhebhisane bosisi ngise nseleni mina
2017-03-27 22:50:59

@ ayi cha!!!: kazi wena uyimfene enjani ubona ezinye imfene ,mhlawumbe wena uyile ebizwa ngobhokoloshe
2017-03-27 22:43:42

Andy: Ngicela ubuti ozongilanda e durban cbd, nemali yekhanda bo now 0724018190
2017-03-27 22:41:28

Ayi cha!!!!!: Ngivumelana nani akusibo ububi lokhu zimbi lezinja nxa, noma ukth kuyasebenza ngath omunye uskhotheni ayi mina sengibongile ngokucinga ngzozifundela izindaba nje, ngoba noma ngiqhanyelwe ngeke ngibhebhise imfene nje ngiyibhekile sorry, cingani bafowethu good lucky
2017-03-27 22:39:11

[1] [2] [3] ..[27]
Messages: 1990
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration