Sthegp1.wordpress.com izindaba zikamabhebhana
Bhala Refresha
mpume : nathi ma ntombazane asizithande phela umuntu abukeke bakithi ai kodwa syazehlisa isthunzi yaphelelaphi lenyonto yokith mawiyohlangana nomuntu kmele uzizwe ukuth ai nakanjn uzongthanda asizameni siyeke ukuzihleba nani bobhuti ubuhle abusho lutho ukuba clean nje kuyamanelisa umuntu ungavezi pic ufake
2017-05-23 05:54:23

mpume : bakithi kade ngangibhala kule site aningsize ikhona kodwa indoda enhle e clean ai mina ngiphela amandla ngsabuka pic angibe ngisaqhubeka mambi ayazitshela asile njengani bo bhuti nihlala nikhala ngabantu ababi abamanuku ai kunzima angikaze ngabejwa lana sengiyekile futh coz ngyazazi ngimuhle n clean
2017-05-23 05:51:01

@dirango : kusuke kungayona ntombi yakho lol masewasha phela niyathandana lana benizochithisana udoti mjita asivuke siwashe
2017-05-23 05:43:05

Dirango : ave kukubi nje ukufika nomuntu kini wen uzihlanzekele ezimpahleni zokulala bes lokuvakashele angabe esacela ukuziwasha kodwa umgezo uyawufuna nokudla okumnandi azokudla uyakudinga wen ke zosala uwashe konke selihambile lelinuku umuntu loyo noma intombi enguxamu
2017-05-23 05:32:59

@ Ngyabonga mina: Syakbongela bafo ngob uthol ucc osemdala,ukub uthole labopewula abalingana nathi naba less then our age ubuzobona,amanuku lezinto kulal endlin izitsh ebenidla ngazo zingawashiwe,kunqena ngish ukwash ishid ebenilele ngalo,awukuzwe ke ngezans,amanzi bt ukuzitshela while ningakabonani ungqevungqevu
2017-05-23 05:26:03

Ngyabonga mina: Kuno cc obabonayo ukth sebekhulile bona bt indlel umunt afik akugqibe konke lokho if ezoba clean,akhuthale nasendlin,ucc ebenginay kuzosa namhlanj ungenelise ngakho konke,ngehle nay estopin sangasekhaya nganganqena,big up cc wam kwamakhutha usazoya soon soon futh ungichazile
2017-05-23 05:20:45

@ Nana: Aw Nana i gave u my number i even said ngiko 16 or if unay face book seark nkosinathi bhengu ngfake a blue t.shirt
2017-05-23 05:15:55

mazwe: ngicela nje ongangibhebhisa nginqanyelweni yo anginakinga nomngezo
2017-05-23 04:33:18

Hluhluwe: Woza mama ngina 35 mina whatsap 0786723865/0796605667
2017-05-23 04:24:43

sypho : cela Usisi osethekwini onendawo yakhe isizobhebhana naye angithinte umgezo ukhona makwa mashu even better Nansi i number 0722112980 wattup manje mawungalele sixoxe
2017-05-23 02:28:20

@Nana: Ngicela ubhaze lana noma wenze ucall back ngizokupha eka whatsapp yimina othe use Adams 082 5185036
2017-05-23 02:24:55

big malebe : cela ungi fonela manje noma ungi wattup 0722112980
2017-05-23 02:02:47

mazwe: @ big malebe woza mah asikhu─║ume manje
2017-05-23 01:14:08

@hluhluwe: 0624387654 whtsapp me ngsehluhluwe nam
2017-05-23 00:44:19

Big amalebe : Dbn guys ave nginenkinga yokuqhanyelwa angaz ukth yn manje Ubhut engingaba isigqila sakhe cs umuntu wam ukude Mina nje uzohlale nghlikiza amalebe m durban
2017-05-23 00:41:27

Spha: Lo owakwaHolinyoka akashiye amaNumber sibhebhana
2017-05-23 00:34:57

mazwe: @ hluhluwe my no 0723014727
2017-05-23 00:29:59

mazwe@azandey mmmm mah: Zandey mmmm mah
2017-05-23 00:25:50

Mr S: Baph o-gal base Mpangeni nakhu umunt ezobulawa ukuqhanyelwa jst whatsapp or call 0732920233
2017-05-23 00:21:33

onyanyile: yaz guys abantu abayeke uku-poster ebese befaka izi-no. okungazona ezabo yaz niyahlupha kdw hawu, yaz uzithole usubingelelwe enye indoda ngomthondo, yaz uvele ungabe usazike ukuth kwenzakalan ngempela, plz guys umuntu if efuna isende/igolo aka-post bese efaka i-no. yakhe
2017-05-23 00:19:14

: i've been hacked some one is playing with my number 0719973245 pls stop textting me i am a man
2017-05-23 00:12:54

@hluhluwe : Shiy namba sxoxe ngikhona
2017-05-23 00:11:20

hluhluwe: ngisacela indoda esizophana nayo uthando sengibekezele kwanele indoda ym aybuy eGoli sengikhale kwanele nanje nonyaka uyawhamba ingabuyi ekhaya mina ngin 28 yrs mina ngidinga30yrs
2017-05-23 00:04:21

mazwe: my no 0837281893
2017-05-22 23:52:58

mazwe: ngicela nje ongangibhebhisa nginqanyelweni yo anginakinga nomngezo
2017-05-22 23:48:42

siyeh: ngise dbn bbm yami d8ee9633 ngaba even sex partner yakho z long zongisiza nje cc wami plz ngise dbn ngokuhlala
2017-05-22 23:41:41

siyeh: cela ucc ozongifaka msebenzini mina zokubhebha nje noma nini f ungidinga bbm d8ee9633 i will do wht ever u want cc wami
2017-05-22 23:40:04

Zola: Sisi ofuna ngimlande sbhebhane athole umgeza around dbn
2017-05-22 23:36:16

small : cela ucc ofuna sbhebhane la kwamashu nge wknd zobe free whtsapp sxoxe 0793581410 ladies only
2017-05-22 23:32:09

kufeziwe: nony xa ndithetha ongakuthandiyo u will drop my col, coz u may also find d my advice can help u inspite of gender so plsvbuzz 0727017538
2017-05-22 23:24:13

to nana: nansi eyami nana 0826753612
2017-05-22 23:20:31

kufeziwe: akekho ucherry o neat disciplined, no nenhlonipho like mi angibhaze 0727017538 manje bfo i sleep pls
2017-05-22 23:18:23

: akekho u cherry o hot, neat, discil
2017-05-22 23:16:38

JJ to nana: Ukph mydear kyabheda
2017-05-22 23:10:52

nana: nami ngyasaba ukuyishiya cabanga kanje ngiqhanyelwe ngabe syabhebhana nje or uyeza manje ngikvulele
2017-05-22 23:03:34

@nana : please ngiphe inumber yakho cc sixoxe ngiyesaba ukushiya eyami nginenumber eyodwa mina ngise Adams ngokuhlala
2017-05-22 23:00:03

nonny: angishongo ukuth ngfuna abazongi whtsapp or bangibhebhe ngixoxa no mama inkinga enginayo indoda ayiyaz lento ayikaze imithe aningixolele bandla
2017-05-22 22:55:59

kuphelile: nony pls buzz 0727017538
2017-05-22 22:52:19

Man: Ngicela Isdudla esipakishile Dbn,ofuna indoda enothando nempathatho enkonzweni Nansi asixoxe lady
2017-05-22 22:50:01

Nisangene: Ukubulawa kwabantu besifazane akukhona ubufebe usuke ubulawa umuntu esenithandane naye long term ngoba nehlulwa ukwamukela Nina amadoda ukth naliwe tu
2017-05-22 22:48:15

2 nonny: shiya nomber cc wam ya whatsap sxox
2017-05-22 22:45:33

To manthombazane: Ay lisho ulphinde inkinga le kocc angaz bachathwe ngan lobfebe yaz fnda udumale
2017-05-22 22:42:09

nonny: asike sxoxe bo mama ukhona kodwa onenkinga efana neyami yokvele aqhanyelwe afise ukuncelwa inquza abhejwe strong njalo njalo or kwenziwa ukuthi ngikhulelwe hlampe ngithandiswa ipipi inkinga lendoda esebenzela kude yini emganginceda ngoba ngyasaba ukubhejwa enye ndoda sozani
2017-05-22 22:34:36

uccy ongalele...: uccy ongalele asichamisane...over the phone. ..fona or whtsp me 0836707485
2017-05-22 22:12:52

MANTOMBAZANE : aniyeke ukuzenza amabutho kaShaka, nibe nibona nibulawa kanjene, yin? inkinga yenu ngempel, konakaleph magal,, nam uma ngingakuthol angisoze ngakuyeka ngingakudla ngikubophel embheden, ukuze niyek ukufeb
2017-05-22 21:16:32

Ndabzitha ZN: TGal ungabhal lana noma ungifonele engingakusiz ngakho ukukuzamela imali nom ukukulalisa uphinde muva uma usese Gingindlovu anginandab nomumzimba wakho usiz nje
2017-05-22 20:54:30

Shame: Bhokil bfebe esfazaneni yebantu yoooooh jesus
2017-05-22 20:42:43

Mbali: Ngicela ubuti ozongilanda e durban cbd, nemali yekhanda bo now 0726274443
2017-05-22 20:40:16

Ndabzitha ZN : uma sisi udinga okudingayo osho sms or call ngalezikhathi 0828339664 wen othi abase Showe or Mnambithi se Mandeni zokunika abakudingayo
2017-05-22 20:39:15

Shame: Muntu wesfazane awlwele isthunzi sakho unga funani namadoda abantu bakwethu nkos awehlele kubantu besfazane liyabhubha akukho okudlula lokhu bobhut anifund kshela ungafun okuza kalula kwenzenjan
2017-05-22 20:37:18

Shame: Kodwa bocc nibulawa kangaka kulezinsuku nisaposta nifunana nalababulali aybo hluzani imqondo
2017-05-22 20:34:13

Hluhluwe: Cela umama ofuma sichamisane manje plz 0786723865/0796605667
2017-05-22 20:31:11

kreckss: pls bocc asikhwelane eNN pls
2017-05-22 20:28:53

Peal : If you need Matric certificate No upfront fee only registered umalusi 0765973919 WhatsApp me Peal I have reasonable prices
2017-05-22 20:22:46

Mchamisi: Ladies ingquza ngyaykhotha ichame kaningi ngikitaza ngidonsa ubeans ngibhuxeke umthondo omkhulu ogobile mmh
2017-05-22 20:00:54

uccy ogangile: ngcela intokazi egangile ethanda isex njengami....singaqala over the phone via whtsp...abe around hammarsdale...pinetwn...whtsp number 0836707485
2017-05-22 19:48:11

xxx: xxx adult mobile http://pimpmywap.com
2017-05-22 19:31:18

thabani: vela ntokazi efuna uthando mpangeni nd ngzomenza yonke into ayfunayo plzz whtsp number 0735441791
2017-05-22 19:30:38

thabani: ngicela u cc osingle around mpangeni ofuna uthando whtsp number 0735441791
2017-05-22 19:29:05

showe to mnambith: vele niyabaleka nenzana izithuth nini madoda akulezi zindawo, ninjalo nibabi if nifuna ngipost ino zenu shonin nginpost bodoti ndini ninesidina
2017-05-22 19:27:00

Mchamisi: Ngfuna ucc odinga indoda ezomnakekele umanelise ngomthondo omkhulu nakumchamisa ngolimi
2017-05-22 19:24:04

mphile: ngkwaholinyoka
2017-05-22 19:21:45

That True: Inkinga yabo basnika ama pics amadala umunt ethi ena 35 bt akunik ipic yakhe esana 25,ulindelen lapho if esehla lowomunt,mina ngingabaleka ngezam zombil izinyawo singaphela phela ogogo bezobamb i-age ngath
2017-05-22 19:20:00

: Ngeke ikbalekel indoda if ubukeka ury kshuth uval rfone umfana usuke esebon inhlobo ekungaseyona abeyibona kuma pics,nam ngingakubalekela nje,ngzokwehla kanjan estopin ngasekhaya if ubukeka uvithikile,niyophephela kulaba abanezimoto
2017-05-22 19:16:23

@T gal: akasile lowobhuti uyilima, nawe wenze iphutha ngokugibela ngemali yakho, amadoda elapha enzana izilima evele evale amafoni, eshitshe izinomb zakhe,
2017-05-22 19:10:41

to nathi mashu : nathi if ungakakutholi okudingayo ngilapha ngaso ottawa ungeza 0783354867
2017-05-22 18:56:59

Noluthando : Ngicela kungab omdala kakhulu ungabi over 35 cos am 30 pls guys kwamanje mune transport ngsemlazi
2017-05-22 18:53:13

Noluthando: 0719973245 ubhuti ofuna ukbhebha noma inini akangthinte iyangfebela lenja eyangzalisa around dbn angfune mali yakho munendawo esafe
2017-05-22 18:50:23

@mphile: ukuphi. kuze. ngazi kuqala
2017-05-22 18:45:59

mphile: any nnd guyz ohalela isex ashiye inumber okuningi sokukhuluma ecelen abenendawo yakhe
2017-05-22 18:41:46

: Ungathol ukth ushiy izingane nogogo emuva kin ngob uhlulwa ukudl imshanguzo yakho ubhekane nempilo yakho nezingane zakho
2017-05-22 18:37:53

To Tgal: Kuzosiza ngan ukumthuka cos wena uzobhejwa umunt ongazang uhlele nokth nizoke nibonane,ninesbindi njengob abant besfazane bebulawa kanje this days,usuka kin uzokhongozel isdoda,yin leskigi sakho under ur panty sesi dry?
2017-05-22 18:35:27

@ Nana: Am also kwamkt nana ko 16 pls buzz me cos uw/app am usanenkinga myb singalala sesbone if kuzoshesha 0735141709
2017-05-22 18:32:14

Tgal: Nansi namba yalesisishimane singigibezele amahala 0638375191 ngilekeleleni siyinyele lenja idlalengami isi online manje yimbi injalonje asithukeni khona ngeke iphinde idlalele la kithi ayiye kwamanye amazumba afana nayo bengizama udoti
2017-05-22 18:28:21

?: mali impande yesono occ bafun mali nge ngquza nje ingakho bengek begane nje cos ngek waz uzonik indod ikuthand nithandane nishade kwaziban akekho owaziyo
2017-05-22 18:06:54

[1] [2] [3] ..[27]
Messages: 1957
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration